KUD Markovski zvon

Markovci 39
2281 Markovci
Slovenija

DŠ: 18205844
TRR: 02150-0050478017

Predsednik društva:   Gregor Zmazek
Podpredsednik:           Maja Kostanjevec
Blagajnik:       Uroš Stolec
Tajnik: Lea Roškar

CePZ Sv. Marko:        Darja Vrtačnik
OCPZ Zvonček:          Lana Kristovič
PS Jutranja zarja:       Andrej Kramberger
KZ Glasis:                  Martina Horvat
KS Kralji:                   Mitja Kostanjevec
VPS Akcija:               Tea Korošec
Gledališka skupina: Marjetka Svenšek Kristovič