SEKCIJE

V okviru društva v letošnji pevske sezone deluje osem sekcij, predvsem na področju glasbe. To so:

Članstvo v društvu je raznoliko, saj so zastopane vse starostne skupine. Otroški cerkveni pevski zbor Zvonček šteje okrog 30 članov, Koledniška skupina Kralji 15 članov, Mešani cerkveni pevski zbor sv. Marko 25 članov, Pevska skupina Jutranja zarja 12 članov, Komorni zbor Glasis 25 članov, Video sekcija Akcija 11 članov, Gledališka skupina cca. 25 članov, Mladinska skupina pa okoli 30 članov.

Posamezne sekcije imajo samostojne vaje v odvisnosti od potrebe in programa dela, ki so si jih zadali. Tako ima MeCPZ sv. Marko v pevski sezoni (ki traja od septembra do julija) 1-krat redne tedenske vaje, po potrebi pa se odločimo za dodatne vaje po glasovih, ki jih vodijo korepetitorji. Prav tako z zborom večkrat na leto izvedemo celodnevne vaje. OCePZ Zvonček ima v pevski sezoni redne tedenske vaje (1-krat) ob nedeljah pred mašo, kjer tudi redno prepevajo. Pevska skupina Jutranja zarja se dobiva 1x mesečno, na vajah pa vadi predvsem pesmi za petje pri sv. mašah in priložnostnih nastopih. Komorni zbor Glasis se dobiva dvakrat tedensko. Koledniška skupina Kralji se na petje pripravi pred koledovanjem.