Naša zgodba

1997-2007.mov

NAŠA ZGODBA - 1. DEL

2007-2017.mov

NAŠA ZGODBA - 2. DEL

Kulturno-umetniško društvo Markovski zvon je bilo ustanovljeno 17. oktobra 1997 v Markovcih in v svojih vrstah združuje ljudi, ki ljubiteljsko delujejo na kulturnem in umetniškem področju ali te dejavnosti zgolj podpirajo. 

Iz podatkov markovske kronike in notnega materiala, ki je v arhivu društva, je razvidno, da cerkveni zbor, kot nosilec dejavnosti v društvu, od svojega nastanka v 19. stoletju ni nikdar prenehal delovati. Zbor je že takrat imel priznane zborovodje - skladatelja Josipa Kegla in Franca Blažiča, ki sta znatno prispevala k razvoju cerkvenega petja v slovenskem prostoru.

Nov, pomlajen zbor, je v 90-ih letih prejšnjega stoletja začel ustvarjati takrat še mlad, a danes uveljavljen glasbenik Daniel Tement. V nadaljnjih letih so zbor vodili različni zborovodji, danes pevci prepevajo pod vodstvom Alenka Domanjko Rožanc. Za dolgoletno delo cerkvenega zbora in za prispevek k pevski, besedni in sploh kulturni omiki, je zbor ob 1. občinskem  prazniku prejel občinsko priznanje - LISTINO OBČINE MARKOVCI.

Ko je bil čas primeren, smo ustanovili društvo, kar se je pokazalo za zelo dobro dejanje, saj so se sekcije lažje razvijale, ker so bila zagotovljena osnovna finančna sredstva za delovanje in razvoj naše ljubiteljske kulture. Danes društvo šteje 8 sekcij, ki vse, razen ene, delujejo na zborovskem področju. To so Mešani cerkveni pevski zbor sv. Marko, Cerkveni pevski zbor Jutranja zarja. Otroški cerkveni pevski zbor Zvonček, Komorni zbor Glasis, Koledniška skupina Kralji, Video sekcija Akcija, Gledališka skupina in Mladinska skupina Animatorji!

Naše pevsko znanje radi preizkušamo na revijah pevskih zborov in malih pevskih skupin (MPS), saj so le te pokazatelj kvalitete posameznih skupin oz. zborov. Tako smo bili v preteklih letih s posameznimi sekcijami na območnih revijah uvrščeni na regionalno in državno raven. Sekcija VS Kor, ki danes v društvu več ne deluje, si je v letu 2001 pridobila naziv nosilec zlatega žiga MPS Slovenije, leta 2005 je bila izbrana na državno prireditev regijskih tematskih koncertov Sozvočenja. 

Komorni zbor Glasis je v dosedanjih letih delovanja nanizal vrsto uspehov na državni in mednarodni ravni. Zbor se je odločil poseči po zahtevnejši zborovski literaturi in se temu primerno predstavil na tekmovanjih doma in v tujini. V preteklih sezonah je izvedel projekt Gospel in duhovna glasba (2014) in se udeležil mednarodnih zborovskih tekmovanj (Olomouc, Češka, 2015; Bratislava, Slovaška, 2016), kjer je obakrat prejel zlato plaketo. Uspešen je bil tudi na 5. regijskem tekmovanju odraslih zasedb na Ptuju; prejel je zlato priznanje z odliko.

Video sekcija Akcija! se že več let zapored udeležuje državnega tekmovanja v videomontaži, lani tudi v digitalni fotografiji. Njihovo znanje in spretnosti so vedno znova nagrajene: v letu 2016 so članice prejele prva tri mesta in si prisvojile zlato, članica Bernarda Topolovec pa je postala državna prvakinja v digitalni fotografiji. 

Društvo si je v preteklih letih zadalo ambiciozen plan dela po posameznih projektih in nastopih. Izvedli smo tiste projekte, za katere so bila zagotovljena finančna sredstva. Skoraj nepogrešljivi smo na vsaki občinski prireditvi ter drugje, kamor nas povabijo, saj je pesem, lepo zapeta, vedno zaželena. Ob koncertih, ki jih samostojno ali v sodelovanju z drugimi pevskimi sestavi pripravljajo naše sekcije, nastopamo tudi po širšem ptujskem območju in drugod na območju Slovenije. V dobrem spominu nam ostajajo naša gostovanja v Rimu (I), Bergatreute (D), Lurdu (F) pod vodstvom Daniela Tementa in tridnevno gostovanje v Italiji (Oglej-Ravenna-Rimmini-Bellaria-Benetke), kjer je zbor pod vodstvom Božene Galun pripravil priložnostne nastope in koncert. Zbor vsako leto zaključno ekskurzijo združi s koncertom v enem izmed slovenskih krajev ali v tujini.

Omeniti je potrebno še Koledniško skupino Kralji ki zapojejo ob vsakoletnem koledovanju na predvečer Sv. treh kraljev. Trudijo se ohranjati slovensko ljudsko pesem, ki jo večkrat zapojejo ob mrzlih zimskih večerih. V zadnjih letih so se jim pred svečnico pridružile še dekleta, ki ohranjajo svečniško pesem.

Poročilo predsednika KUD Markovski zvon za leto 2022

Spoštovani!

Za nami je leto, polno čudovitih, nepozabnih dogodkov, ki smo jih v našem društvu dodobra okusili. Sam bi to leto poimenoval kar »srebrno leto«, saj je v minilo že četrt stoletja delovanja našega društva. Društvo je v teh 25 letih poskrbelo za pridobitev pozornosti v občinskem in širšem merilu, saj smo se s kvalitetno pripravo prireditev, projektov in nastopov kar najlepše predstavili našim poslušalcem in gledalcem.

Ne bom našteval vseh nastopov sekcij kulturno-umetniškega društva Markovski zvon v tem srebrnem letu. Te bodo predstavili predstavniki sekcij s samostojnimi poročili.

Zgodile so se revije, nastopi na kulturnih prireditvah, koncerti, tekmovanja, predstave ... 

Pri tem smo sodelovali vsi člani društva. Koliko odrekanj in prostovoljnih ur ob vajah, nastopih, koliko kilometrov prevoženih za naš skupen cilj - ustvarjati za našo dušo in pripraviti čim boljše programe za vse naše poslušalce in gledalce.

Bili so tudi čudoviti trenutki - trenutki zmagoslavja na tekmovanjih Komornega zbora Glasis ter uspehov na regijskem srečanju za MCePZ Sveti Marko. Trenutki duhovne sreče z vsemi mladimi udeleženci srečanja v Rakovniku. Trenutki debitiranja v novih vlogah, zadovoljstva po dobro opravljenem delu in odličnih odzivov publike za gledališko skupino. Trenutki ponosa, igrivosti, ustvarjalnosti, skrbi in nenaspanosti na mladinskem glasbenem taboru. Trenutki hvaležnosti in povezanosti na dolgo pričakovanem 2-dnevnem društvenem izletu. In ne nazadnje trenutki duhovne izpopolnjenosti pri svetih mašah, predvsem pa ob pomembnejših cerkvenih praznikih.

Da smo vse to dosegli, gre zahvala zborovodjem, korepetitorjem, inštrumentalistom, režiserjem in drugim vodjem in funkcionarjem, ki s svojim načinom dela dokazujejo koliko zmoremo, če si le upamo. Vsem gre velika zahvala in vzpodbuda za naprej. 

Uspehi pa so tudi plod dobrega sodelovanja in podpore markovske župnije in gospoda Janeza Maučeca, ki nas materialno in moralno podpira že vrsto let. Z gospodom župnikom res dobro sodelujemo in kot društvo tudi opravljamo neke vrste servis za vse cerkvene potrebe. Skupaj nam je uspelo organizirati mnogo dobro izpeljanih svečanosti in drugih aktivnosti. Novi izzivi naš še čakajo.

Za vodenje tako velikega društva, kot je naše, pa ni dovolj samo en človek, zato se na tem mestu za korektno sodelovanje, pomoč in ideje zahvaljujem vsem članom upravnega odbora, predvsem pa bi izpostavil našega poslovnega sekretarja, Uroša Stoleca, ki ni le moja desna reka, ampak tudi noga oko in uho, če se lahko tako izrazim. On je tisti, ki poskrbi za levji delež izvedbe del v okviru organiziranosti društva, med drugim tudi vestno in vzorno opravlja vse blagajniške obveznosti. Za vso vnemo in trud ter za vse kar postori za naše društvo se mu na tem mestu res iskreno zahvaljujem.

Vso delovanje društva je povezano s finančnimi sredstvi. 

Zahvala gre občini, ki kulturi namenijo kos kolača, ki se mu reče občinski proračun. Srečo imamo, da živimo v relativno bogati občini, in, da je teh sredstev dovolj za dokaj normalno delo skoraj vseh društev, za njihovo redno dejavnost, kakor tudi za vlaganja v investicije.


"Naša pot ni mehka trava,
temveč gorska steza,
posuta s skalami.
Vendar se vzpenja,
gre naprej, proti soncu."

Delali smo v okviru naših zmožnosti. Čeprav smo imeli še večje načrte s prijavami na državne razpise s projekti, ostajajo ti vizija in izziv za našo prihodnost.


Predsednik društva
    Gregor ZMAZEK


Delovni in finančni plan za leto 2023

Delovni plan društva za leto 2023 zajema organizacijo tradicionalnih projektov. Ti so koledovanje, ki smo ga že izvedli, Mladinski glasbeni tabor, ki bo letos izveden že petnajstič, ter tradicionalni božični koncert. 

Poleg tradicionalnih projektov bomo organizirali tudi priložnostne prireditve, kot so samostojne koncerte in gledališke igre, kot prvi večji projekt pa je gledališka predstava Poljub za slovo, konec maja. Pozabiti pa ne smemo niti na redno petje pri mašah in drugih cerkvenih priložnostih.

Še naprej bomo podpirali izobraževanje naših članov in udeležbe na seminarjih. Skrbeli bomo za druženja naših članov in dobro vzdušje ter motivacijo za doseganje skupnih ciljev. Septembra se bomo za lažji uvod v novo sezono petja, igranja in drugega ustvarjanja skupaj podružili na društvenem pikniku, pred tem pa opravili še čistilno akcijo vseh prostorov, ki jih redno uporabljamo med letom.

Prizadevali si bomo, da pridobimo sredstva in prostor za postavitev montažnega skladišča za nujno potrebno hrambo večjih in manjših društvenih pripomočkov in opreme. Opravili bomo podrobnejši pregled osnovnih sredstev in za naslednji zbor članstva pripravili seznam opreme za odpis.

Naše delovanje bomo v prvi vrsti financirali iz denarja, ki ga bomo prejeli preko občinskega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti in opreme. S svojimi projekti se bomo prijavili tudi na javne razpise JSKD. Preostala sredstva bomo poskusili dobiti od sponzorjev, prostovoljnih prispevkov in prispevkov naših članov. Nekaj denarja imamo privarčevanega tudi iz prejšnjega leta, saj moramo “preživeti” do sredine leta, ko se pričnejo prva nakazila sredstev iz občinskega razpisa. 


Gregor Zmazekpredsednik KUD Markovski zvon